تبلیغات

کسانی که مایل به خریداری این کتاب هستند . باید به یکی از نمایندگیهای انتشارات مدرسه مراجعه کنند .

مثلاً کتابفروشی واقع در ایرانشهر شمالی نرسیده به پل کریمخان زند. قیمت کتاب 14 هزار تومان و 773 صفحه سه ستونه است .